Phân hữu cơ thông minh Chuyên cho hoa – Smart Fertilizer Flower No. 1

  • Cung cấp dinh dưỡng hữu cơ cho cây, kích thích phát triển rễ, chồi, nhánh.
  • Có thể dùng làm giá thể trồng cây
Mua Ngay
Danh mục: