Paclo 15WP (2kg) – Thuốc điều hòa sinh trưởng lúa

Paclo 15WP là thuốc điều hòa sinh trưởng, chưa hoạt chất Paclobutrazol có tác dụng kích thích ra hoa theo ý muốn, giúp lúa cứng cây.

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm